GO BACK
    TO MENU

    Werkwijze

    Werkwijze

    1) VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK

    Het kennismakingsgesprek vind plaats op locatie. Dit is een goede plek om wensen en eisen door te spreken en de ruimte te zien. Als het om nieuwbouw gaat dan bespreken we dit vanaf de bouwtekening. Aan de hand van dit gesprek maken we een offerte.

    2) Offertefase

    In de offerte maken we een beschrijving van de werkzaamheden. Aan die hand hiervan kunnen we een goede werkstrategie bepalen.

     

    Ontwerp en uitvoeringsfase

    Hoe de ontwerp en uitvoerfase er uit zien hangt af van wat vooraf is besproken in de offerte fase. Is er alleen een indelingstekening nodig of moet het project turn key worden opgeleverd. Dit vergt natuurlijk een verschil in uitwerking. 

    Hier onder is een beschrijving te vinden van de stappen die door lopen kunnen worden.
    3) SCHETSONTWERP FASE

    • Plattegrond met hierin de indeling
    •  Ontwerp van verbouwing en/of meubels
    • Evt. 3D tekeningen
    • Kleur- en materiaal advies, meubelplan, verlichtingsadvies
    • Presentatie

    De presentatie zal worden ondersteund met materialen indien deze voorhanden zijn.

     

    4) definitieve ontwerp fase

    • Verwerken aanpassingen
    • Uitwerking technische tekeningen
    • Globale begroting
    • Definitieve keuze materialen, meubels en armaturen
    • Presentatie

     

    5) Uitvoeringsfase

    • Aanvraag offertes bij één of meerdere aannemers en eventuele andere vak experts
    • Begeleiding bouwproces: voortgang bewaken, coördinatie interieur werkzaamheden, aanwezig zijn bij bouwvergaderingen en oplevering.